Logowanie

ceneobaner

Ostatnie na forum

2wedkarstwomorskie 1seaangel 3rejswedkarski

Reklama

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Nowe przepisy morskie 2015

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/09 21:18 #43374

 • Wiśnia
 • Wiśnia Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 792
 • Otrzymane podziękowania: 2795
Art. 132. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627, z późn. zm.[9])) w art. 120 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ust. 1–2h nie stosuje się do organizmów morskich, na których prowadzenie chowu, hodowli, zarybiania, wprowadzania lub przenoszenia, wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym albo na podstawie odpowiednio art. 97 albo art. 99 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. …).”.
Art. 133. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.[10])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 75 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. …);”;
2) w art. 84a uchyla się pkt 3.
Art. 134. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 i 1741) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I:
a) ust. 30 i 31 otrzymują brzmienie:

30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich
200 zł31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich
100 zł

b) po ust. 52 dodaje się ust. 52a–52c w brzmieniu:

52a. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej
500 zł


52b. Zmiana decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej
200 zł


52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej
45 zł

2) w części III:
a) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji:
1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m- 298 zł
2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m- 593 zł

b) ust. 22 i 23 otrzymują brzmienie:

22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:
1) na okres jednego miesiąca:
a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu- 500 zł
b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku- 300 zł
2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku- 3000 zł


23. Pozwolenie albo zezwolenie na:
1) połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego- 15 zł
2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich- 419 zł
3) prowadzenie zarybiania- 15 zł
4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie gatunku niewystępującego miejscowo- 400 zł

c) po ust. 23 dodaje się ust. 23a i 23b w brzmieniu:

23a. Specjalne zezwolenie połowowe
100 zł23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego
50 zł

Art. 135. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.[11])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) statku rybackim – należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. … );”;
2) w art. 72 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Lista osób, które podlegają zakazowi wykonywania funkcji kapitana statku rybackiego, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, jest zamieszczana na stronie internetowej organu wydającego dokument kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania tej funkcji. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko osoby podlegającej zakazowi, numer, datę wystawienia i ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz wskazuje się termin, do którego obowiązuje ten zakaz.”.


Miłego czytania bzdur, które wymyślili nasi "mądrzy inaczej"
Całość nowej, "wspaniałej" ustawy w linku poniżej.

orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2919_u.htm

Zachęcam do przyglądnięcia się punktowi 139.
BAŁT
Temat został zablokowany.

Re:Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/09 21:45 #43375

 • kyniugda
 • kyniugda Avatar
 • Wylogowany
 • Złoty forowicz
 • Posty: 228
 • Otrzymane podziękowania: 291
Wiśnia, jakiś tępawy chyba jestem, bo nic z tego nie kumam ...
Czy znalazłeś tam coś istotnego dla nas ?
Temat został zablokowany.

Re:Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/09 21:54 #43377

 • Wiśnia
 • Wiśnia Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 792
 • Otrzymane podziękowania: 2795
Masz wytłuszczoną bardzo ważną informację dla tych, którzy posiadają jednostki pływające, zarejestrowane a przez ustawodawcę w Polsce zwane statkami. Zobacz ile będzie musiał zapłacić armator takiego pływadła rocznie. O ile szyprowie kutrów, pływający zarobkowo jakoś bardzo tego nie odczują to zwykli wędkarze raczej dostali kopa w ryj...
Jest jeszcze kilka zmian... Wymiary ryb np.
Ja wiem, że to jest trudne i nudne ale warto się z tym zapoznać.
BAŁT
Temat został zablokowany.

Re:Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/09 22:22 #43382

 • kyniugda
 • kyniugda Avatar
 • Wylogowany
 • Złoty forowicz
 • Posty: 228
 • Otrzymane podziękowania: 291
No, masz rację...trzeba poczytać... Nie mam łódki , ale kurde łódka to nie statek przecież
Temat został zablokowany.

Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/09 22:36 #43384

 • Marcin232
 • Marcin232 Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 417
 • Otrzymane podziękowania: 597
Wiśnia ale to dotyczy tylko łodzi zarejestrowanych w Polskim Rejestrze Statków? Łodzi wędkarskich i pontonów to chyba nie dotyczy?
Dobrze myślę? Popraw w razie co bo już mi się to wszystko miesza.
Temat został zablokowany.

Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/09 23:10 #43388

 • Wiśnia
 • Wiśnia Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 792
 • Otrzymane podziękowania: 2795
Sam jeszcze tego nie wiem... Dowiedziałem się tego dopiero dziś...
Żeby to wszystko ogarnąć, ustawę, zmiany, rozporządzenia trzeba to wszystko dobrze przeczytać a najlepiej zasięgnąć rady jakiegoś prawnika... Sam nie wiem.
Jak będę coś wiedział to dam znaka.
BAŁT
Temat został zablokowany.
Za tę wiadomość podziękował(a): Siarzewski, lukasz30

Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/10 11:00 #43409

 • Wiśnia
 • Wiśnia Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 792
 • Otrzymane podziękowania: 2795
Ciąg dalszy spraw ważnych

Zobaczcie jakie uwagi wniosło nasze "kochane" PZW do nowej Ustawy o Rybołówstwie Morskim.

legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/241200/241...6/dokument129616.pdf

Na uwagę zasługuje domaganie się przez Komisję Morską PZW wpisywania wszędzie o " wiodącej roli partii" i chęć położenia łapy na morskie zasoby wędkarskie.
Ja nie wiedziałem, że karta wędkarska jest taka ważna... To ja muszę iść i kredyt na nią wziąć... ;)
Ludzie im uciekają na łowiska bardziej zasobne, a nie "papierowo zarybiane" to trzeba zrobić im pod górę.
Żeby nie było. Wnioskują o to, by dowód wpłaty był ważnym dokumentem upoważniającym do łowienia w wodach morskich, ale za chwilę kop w jaja...
Wniosek o połów ryb łososiowatych wyłącznie na jedną wędkę i zakaz połowów metodą jigową (w pionie).
Żegnaj trollingu, żegnajcie trocie z małych łódek, łososie i dorsze łowione głównie w pionie.
To jednak, jak dowiedziałem się przed chwilą, nie przeszło! Przynajmniej, nie na tą chwilę ale będą jeszcze wprowadzane rozporządzenia.

Zobaczcie kto jest przewodniczącym tej komisji... Sam nasz Pan Prezes.
Brawo, brawo... Działanie w myśl zasady "By Związek rósł w siłę a nam się żyło dostatnio".
Myślę, że skutek będzie odwrotny. Im wcale nie chodzi o dobro wędkarzy!
Żaden z kol. BETONÓW nie myśli, jakie straty takie decyzje powodują dla rozwoju regionu, dla turystyki, gastronomii i handlu.

Ciekawostką jest to, że ustawodawca wcale nie liczył się z głosem Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego, które domagało się normalizacji stawki dla armatorów prowadzących rekreacyjne połowy ze swoich jednostek.
Teraz opłata jest wielokrotnie wyższa niż dla armatora rybackiego.

legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/241200/241...6/dokument129593.pdf

Wg moich informacji, Senat już zatwierdził tą bzdurę :(
BAŁT
Temat został zablokowany.
Za tę wiadomość podziękował(a): MKula, Fennec, Rogro, darek2625

Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/10 11:12 #43410

 • darek2625
 • darek2625 Avatar
 • Wylogowany
 • Złoty forowicz
 • Posty: 188
 • Otrzymane podziękowania: 233
Wiśnia napisał:
Ciąg dalszy spraw ważnych

Zobaczcie jakie uwagi wniosło nasze "kochane" PZW do nowej Ustawy o Rybołówstwie Morskim.

legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/241200/241...6/dokument129616.pdf

Na uwagę zasługuje domaganie się przez Komisję Morską PZW wpisywania wszędzie o " wiodącej roli partii" i chęć położenia łapy na morskie zasoby wędkarskie.
Ja nie wiedziałem, że karta wędkarska jest taka ważna... To ja muszę iść i kredyt na nią wziąć... ;)
Ludzie im uciekają na łowiska bardziej zasobne, a nie "papierowo zarybiane" to trzeba zrobić im pod górę.
Żeby nie było. Wnioskują o to, by dowód wpłaty był ważnym dokumentem upoważniającym do łowienia w wodach morskich, ale za chwilę kop w jaja...
Wniosek o połów ryb łososiowatych wyłącznie na jedną wędkę i zakaz połowów metodą jigową (w pionie).
Żegnaj trollingu, żegnajcie trocie z małych łódek, łososie i dorsze łowione głównie w pionie.

Zobaczcie kto jest przewodniczącym tej komisji... Sam nasz Pan Prezes.
Brawo, brawo... Działanie w myśl zasady "By Związek rósł w siłę a nam się żyło dostatnio".
Myślę, że skutek będzie odwrotny. Im wcale nie chodzi o dobro wędkarzy!
Żaden z kol. BETONÓW nie myśli, jakie straty takie decyzje powodują dla rozwoju regionu, dla turystyki, gastronomii i handlu.

PZW [+]


To są kpiny ale na pewno to wszystko to dla naszego dobra :whistle:
Temat został zablokowany.

Morze Bałtyckie i Zatoka Gdańska 2015 2015/01/10 11:17 #43411

 • okonhel
 • okonhel Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 1342
 • Otrzymane podziękowania: 1248
Nie chciało im się za bardzo zastanawiać nad tym problemem i wysłąli wycinki z RAPR jak z tym łowieniem w pionie. Chyba nigdy na dorszach nie byli, chyba ze Tesco....
Jacek
CRET
Temat został zablokowany.
Za tę wiadomość podziękował(a): nufis, darek2625

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/11 01:57 #43547

 • mariowlk
 • mariowlk Avatar
 • Wylogowany
 • Platynowy forowicz
 • Posty: 471
 • Otrzymane podziękowania: 727
22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:
1) na okres jednego miesiąca:
a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu
b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku
2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku500 zł

300 zł

3000 zł

Kuźwa kto to napisał ???
Jakiś pijany imbecyl ???
Mariusz
Temat został zablokowany.

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/11 07:05 #43549

 • lukasz30
 • lukasz30 Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 586
 • Otrzymane podziękowania: 377
Broni sie beton jak moze..Najpierw polozyli lapsko na retencyjne bo wedkarze w kaluzch lowili piekne liny, szczupaki, karasie, okonie ., plocie ba nawet pstragi..ludzie nie placili skladek bo mieli lowiska specjalne pod nosem..teraz chca sie zabrac za wody morskie..ehh co za kraj..
Temat został zablokowany.

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/11 12:39 #43568

 • mrowa
 • mrowa Avatar
 • Wylogowany
 • Ekspert
 • Posty: 145
 • Otrzymane podziękowania: 121
PZW osiągnie swój cel. Przy takich cenach za wody morskie (jeśli ktoś łowi na MW i Motławie) stawki będą niekonkurencyjne w stosunku do pozwolenia PZW. Spadnie liczba sprzedanych pozwoleń morskich na rzecz sprzedanych "znaczków PZW"
Temat został zablokowany.

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/11 12:47 #43569

 • jjja
 • jjja Avatar
 • Wylogowany
 • Senior forum
 • Posty: 44
 • Otrzymane podziękowania: 22
Bzdury, bzdury, ale nikt tego nie przeczytał. A tych fragmentów które przeczytał to raczej nie zrozumiał. Taka tradycja.
Temat został zablokowany.

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/31 15:03 #44925

 • Micek
 • Micek Avatar
 • Wylogowany
 • Złoty forowicz
 • Posty: 251
 • Otrzymane podziękowania: 357
Ustawa została niestety podpisana. Nie mogę jednak znaleźć jej treści. Czy jest taka sama jaka była proponowana na początku czy coś się zmieniło?
Temat został zablokowany.

Nowe przepisy morskie 2015 2015/01/31 15:43 #44939

 • Trociarz
 • Trociarz Avatar
 • Wylogowany
 • Świeżak
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 2
A jak to się ma do pozwoleń na połów z brzegu przez wędkarzy (surf , spinning) ?
Temat został zablokowany.
Moderatorzy: Wiktor, Hof
Czas generowania strony: 0.248 s.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki..

  Akceptuje pliki cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information