Logowanie

ceneobaner

Ostatnie na forum

Forum wyłączone
2wedkarstwomorskie 1seaangel 3rejswedkarski

Reklama

Ryby

Archeosalmon tirex

 

W Redzie jest pięć stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków - jest to grodzisko i osada z okresu wczesnego średniowiecza, dwa obozowiska z epoki kamienia oraz osada wielokulturowa. Wykopaliska świadczą o obecności ludzi na tych terenach już od 3 tysięcy lat.

Czytaj więcej: Archeosalmon tirex

Bałtyckie Syngnathidae

 
Tropikalny przedstawiciel rodziny – Doryrhamphus japonicus (fot. Wikipedia)
 
Igliczniowate (Syngnathidae) – rodzina ryb igliczniokształtnych (Syngnathiformes), obejmująca pławikoniki oraz iglicznie. Większość przedstawicieli tej rodziny zasiedla tropikalne wody morskie. Iglicznie tamtych środowisk zaskakują wyszukanymi barwami, inaczej jak skromniej ubarwione gatunki strefy umiarkowanej. W obu przypadkach to przystosowanie do środowiska wynikające z trybu życia. Jednak wszystkie cechuje podobna budowa ciała, oraz sposób poruszania w morskiej toni. 

Czytaj więcej: Bałtyckie Syngnathidae

Brzana (Barbus barbus)

Brzana zamieszkuje środkowy bieg rzek i w wyjątkowych wypadkach spotyka się ją w jeziorach. Kształt ma charakterystycz­ny walcowaty, głowę wydłużoną, stożkowatą, z dwiema parami wąsików na górnej wardze,

Czytaj więcej: Brzana (Barbus barbus)

Certa (Vimba vimba)

Certa zamieszkuje rzeki o prądzie dość szybkim i o chłodnej wodzie,jak również jeziora i baseny portowe. Przecięcie ust ma poziome, grzbiet ciemnozielony, boki i brzuch srebrzyste. Płetwy grzbietowa i ogonowa ? szaroniebieskie, pozostałe o odcieniu żółtawym.

Czytaj więcej: Certa (Vimba vimba)

Co nam mówią barwy ryb

 
Zmiany ubarwienia ryb mogą być powolnym procesem ewolucyjnym, mającym na celu jak najlepszą adaptację gatunku do środowiska lub relatywnie krótką w czasie reakcją osobniczą na lokalne warunki bytowania. Stąd w wodzie o dużym naświetleniu i mniejszej przeźroczystości obserwujemy np. u okonia barwy pastelowe lub w wodzie klarownej gdzie panują duże kontrasty, bardziej jaskrawe. Ewentualnie bardzo ciemną tonację u ryb bytujących na większych głębokościach z racji niewielkiej ilości docierającego z powierzchni światła.

Czytaj więcej: Co nam mówią barwy ryb 

Dennik

 
Liparis liparis, Fot. Źródło: /www.marlin.ac.uk

 

Dennik, Liparis liparis (Linnaeus, 1766) – gatunek morskich ryb skorpenokształtnych z rodziny dennikowatych (Liparidae)

Zasiedla wody  przydenne północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego i połączonych z nim mórz, również Bałtyk. W akwenach Północnego Atlantyku gatunek ten klasyfikowany jest jako - niewielkiej troski. Wynika to z ogromnego obszaru zasiedlenia oraz rozpiętości głębokości występowania a obszar ten i strefa nie zostały dostatecznie zbadane pod względem ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiskowych, które mogłyby stanowić przesłanki do ochrony.

Czytaj więcej: Dennik 

Jelec (Leuciscus leuciscus)

Jelec żyje przeważnie w gromadzie, w sąsiedztwie brzany, we wszystkich naszych wodach bieżących. Jest rybą wysmukłą, grzbiet ma czarnoniebieski, bok i brzuch srebrzyste, płetwy grzbietową i ogonową ? ciemnoszare, pozostałe zaś o odcieniu żółtawym lub pomarańczowym. Wyglądem swym przypomina małego klenia.

Czytaj więcej: Jelec (Leuciscus leuciscus)

Kiełb krótkowąsy (Gobio gobio)

Kiełb jest podobny do małej brzany. Ma ciało wydłużone i obłe,, głowę dużą, w kącikach ust po jednym wąsiku, grzbiet szary z od­cieniem zielonawym, boki żółtawe i brzuch srebrzysty. Osiąga 15 cm długości.Żyje gromadnie prawie we wszystkich naszych wodach, a naj­częściej można go spotkać w płytkich zlewiskach o dnie piaszczy­stym.Do łowienia kiełbi używa się tego samego sprzętu co i do łowie­nia uklei.

Czytaj więcej: Kiełb krótkowąsy (Gobio gobio)

Koza, kózka (Cobitis taenia)

Koza(Cobitis taenia) to słodkowodna ryba z rodziny piskorzowatych.Jest hodowana w akwariach.Ta ryba jest  chroniona .Na terenie Polski wszystkie gatunki kozowatych (piskorzowatych) są objęte ścisłą ochroną gatunkową

Czytaj więcej: Koza, kózka (Cobitis taenia)

Krąp (Blicca bjoerkna syn. Abramis bjoerkna)

Krąp rośnie powoli i ma małowartościowe mięso. Ze względu na to, że konkuruje z cennymi gatunkami ryb, żyjącymi w naszych jeziorach i rzekach, uważany jest za chwast rybi. Nasze ustawo­dawstwo nie przewiduje jego ochrony,

Czytaj więcej: Krąp (Blicca bjoerkna syn. Abramis bjoerkna)

Leszcz (Abramis brama)

Leszcz zamieszkuje prawie wszystkie nasze wody o dnie mięk­kim, niezbyt ilastym, z wyjątkiem wartkich rzek i strumieni o ka­mienistym podłożu i zimnej wodzie. Z punktu widzenia wędkar­skiego stanowi pożądaną zdobycz. Jest silnie spłaszczony, łuski ma drobne, grzbiet ciemnoniebieski, boki złociste i wszystkie płetwy ciemnoszare.

Czytaj więcej: Leszcz (Abramis brama)

Lin (Tinca tinca)

Lin żyje na silnie mulistym dnie jezior oraz w rzekach o bardzo słabym prądzie i dnie mulistym.Budowę ma krępą, ubarwienie oliwkowozielone ze złocistym połyskiem, pokryte drobnymi łuskami.

Czytaj więcej: Lin (Tinca tinca)

Lin (Tinca tinca)

Lin żyje na silnie mulistym dnie jezior oraz w rzekach o bardzo słabym prądzie i dnie mulistym. Budowę ma krępą, ubarwienie oliwkowozielone ze złocistym połyskiem, pokryte drobnymi łuskami.Lin wyróżnia się tym, że płeć jego można rozpoznać również poza okresem tarła,

Czytaj więcej: Lin (Tinca tinca)

Lisica

 
Lisica (Agonus cataphractus) Fot. źródło: www.onderwaterwereld.org
 
Podwodny świat Bałtyku jawi się bogatszy, niż uczy nas wędkarska praktyka. Jego wody zasiedlają mało znane gatunki ryb, w których tajemnice życia nieczęsto mamy okazję zaglądać. Przyglądając się faunie naszego morza, bardzo upraszczamy skład gatunkowy ichtiofauny, rzecz sprowadzając do ryb w zasięgu turystycznych obserwacji lub wynikających z połowów rybackich.

Czytaj więcej: Lisica 

Makrela ... ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie

 

 

Wczorajszy przyłów tej ryby podczas wyprawy na dorsze, skłonił mnie by słów kilka napisać o makreli. Opisywanie bałtyckich gatunków w ramach zaczerpniętych informacji jest zajęciem pożytecznym, choć pozbawionym nutki własnych wrażeń, szczególnie tych wędkarskich. Móc widzieć i ocenić walory makreli na "żywo" to inna historia i tu na pierwszy plan wysuwa się przystosowanie do środowiska morskiego. 

Czytaj więcej: Makrela... ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie 

Minóg morski

 
Petromyzon marinus - Foto Bernd Stemmer, źródło: www.fischfauna-online.de
 
W polu naszego, dzisiejszego zainteresowania pojawia się minóg morski. Choć to rzadki gość w naszych wodach, jednak jego zachowania rozrodcze i pokarmowe kierują nas ku rybom będącym celem rybołówstwa również rekreacyjnego, w tym łososiowatym bo podobnie jak minogi zajmują podobne miejsce w ekosystemie, zasiedlając akweny morskie i odbywając podobne ciągi rozrodcze w rzekach. W przypadku tych ostatnich, skala wzajemnych relacji może jest niedostrzegalna w naszych wodach, jednak na Bałtyku i polskich rzekach świat się nie kończy ...

Czytaj więcej: Minóg morski

Morski tęczak ... czy srebrniak ???

 
Morski tęczak
 
Nad rzekami Pomorza sporo się dzieje, szczególnie teraz na początku sezonu. Wody północy odwiedzają nie tylko miejscowi wędkarze ale również goście z głębi Polski a dla części z nich połowy łososiowatych tych wód są często pierwszym doświadczeniem.

Czytaj więcej: Morski tęczak... czy srebrniak ??? 

Ostropłetwiec

 
 
 
 
 
 
Fot. Bernard Picton, żródło: www.habitas.org.uk
Ostropłetwiec (Pholis gunnellus) – gatunek morskiej ryby z rodziny ostropłetwcowatych (Pholidae)
Ostropłetwiec, mniej znany gatunek bałtycki. Ciało wstęgowate, pokryte grubą warstwą śluzu. Ubarwienie żółtobrązowe. Od 9–13 ciemnych cętek wzdłuż podstawy płetwy grzbietowej, posiada niewielki otwór gębowy. Ostropłetwiec dorasta do 30 cm, populacja bałtycka nie przekracza 20 cm długości. Żywi się głównie drobnymi skorupiakami oraz ikrą innych gatunków. Tarło odbywa od listopada do stycznia. Samica składa pomiędzy kamieniami lub do pustej muszli małży 80–200 jajeczek. Opiekę nad ikrą sprawuje samiec. Larwy pelagiczne, odżywiają się planktonem.

Czytaj więcej: Ostropłetwiec 

Płoć -(Rutilus rutilus)

Płoć należy do ryb pospolitych w Polsce, żyjących we wszelkiego typu wodach tak stojących, jak i bieżących. Głowę ma krótką, oko z czerwoną plamą, grzbiet szarozielony lub szaroniebieski, boki srebrzyste, płetwy brzuszne i odbytową ?czerwone lub wiśniowe, grzbietową zaś i ogonową ? szare.Długość jej dochodzi do 40 cm, a ciężar do 1 kg.

Czytaj więcej: Płoć -(Rutilus rutilus)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki..

  Akceptuje pliki cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information